Samospráva

Adresa:
Obec Bžany
Č. 52
090 33 p. Turany nad Ondavou

Telefón: +421 54 749 12 37

E-mail: bzany@stonline.sk

Starosta obce: Miroslav FEČKO

Zástupca starostu: Juraj KASARDA

Poslanci OZ:
Juraj KASARDA
Alžbeta BLANÁROVÁ
Miroslav JITKOVSKÝ
Peter SLIVKA
Mgr. Daniela MARIČÁKOVÁ