Rekreačná oblasť Domaša Valkov - Bžany

Vodná nádrž Veľká Domaša leží na strednom toku Ondavy v Nízkych Beskydách. Meno dostala po zaplavenej obci Veľká Domaša. Vody Ondavy zaplavili 6 obcí úplne a 2 obce čiastočne. Na ich miestach vznikla rozsiahla vodná plocha, ktorá zabrala 1422 ha. Objem nádrže pri najnižšej prevádzkovej hladine je 17 miliónov m³ a pri najvyššej 146 miliónov m³.

Vybudovaním priehradného jazera na Ondave sa zamedzilo jarným záplavám Východoslovenskej nížiny, umožnila výroba elektrickej energie a jazero sa stalo zásobarňou vody pre priemyselné podniky.

Vodná nádrž sa nachádza v teplej oblasti s teplotou vody v letnom období okolo 20ºC. Najteplejším mesiacom je júl s priemernou mesačnou teplotou 17,9ºC. Vďaka dobrým klimatickým podmienkam a podhorskému charakteru kraja, čistote vody a vzduchu, sa okolie Domaše stalo obľúbeným miestom rekreačno-športových pobytov. K príťažlivosti Domaše nemalou mierou prispieva okrem prekrásneho prostredia a tichých zákutí aj čistá, zelená až modrozelená voda, v ktorej sa darí 23 druhom rýb, najmä kaprovi, šťuke, zubáčovi a lieňovi, ale nájde sa tu aj ostriež, jalec a iné. Azda netreba ani pripomínať, že práve v Domaši boli v minulosti ulovené rekordné exempláre rýb.

Za 32 rokov na jej brehoch v 7 rekreačných strediskách vyrástli stovky súkromných rekreačných chát a podnikových zariadení.

Valkov je jednou z najkrajších, najudržiavanejších a najnavštevovanejších rekreačných oblastí. Nachádza sa na západnom brehu vodnej nádrže a je centrom stropkovskej časti Domaše. Väčšina chatárov, ale ja turistov pochádza z okresov Stropkov, Svidník, Bardejov, Prešov a Humenné.

Prístup do strediska je z cesty Vranov nad Topľou – Stropkov, kde pri Turanoch nad Ondavou odbočíme na Fijaš a za mostom doľava okolo Lomného cez Bžany do Valkova. Od Prešova cez Giraltovce a Kručov ešte pred mostom odbočíme doprava popri Lomnom na Bžany do Valkova. Za vstup do rekreačnej oblasti sa vyberá rekreačný poplatok. Stredisko Valkov sa delí na dve časti: severná až po druhú zátoku má názov Valkov, od druhej zátoky na juh sa volá Tíšava. V zátoke na Tíšave je upravená pláž, vybudovaný autokemping, stanová základňa, potraviny, občerstvenie, voda, WC, požičovňa športových potrieb a pri areáli veľké parkovisko.

V časti Valkov je upravená pláž, požičovňa športových potrieb, možnosť ubytovania, stravovania, občerstvenia, predajne potravín a PNS. Pod cestu sú rozsiahle pláže, nad cestou sú predajne a reštaurácie, vyššie za nimi hotely a chaty, ktoré obklopujú lesné komplexy, do ktorých je zo všetkých strán dobrý prístup. Nenáročné prechádzky po ceste cez Valkov, Tíšavu k trepeckému kostolíku možno vystriedať náročnejšími cez Grofňu (375 m) do strediska Dobrá, na Lysú Horu (349 m), 2 ½h, Stavenec (323 m), alebo absolvovať hrebeňový okruh, 3 h. Cestou sa možno zastaviť na zber húb, najmä hríbov, plávok, bedlí, pečiarok, kozákov, rýdzikov a podpňoviek.